Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.4.2004

A punt de finalitzar l'avaluació de l'activitat docent i investigadora dels professors de la URL

S'ha reunit a AQU Catalunya la Comissió mixta per a l'avaluació de l'activitat docent i investigadora del professorat de les universitats privades per tal d'analitzar els informes d'avaluació emesos pels experts i per preparar els documents d'avaluació de l'activitat docent i investigadora dels professorat sol·licitants de la Universitat Ramon Llull.

Els documents d'avaluació positiva de l'activitat docent i investigadora està previst que siguin lliurats a les persones interessades a partir de mitjans del mes de maig de 2004.

La comissió mixta està composada per membres designats per la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, que exerceixen l'avaluació docent, i per membres designats per la Comissió d'Avaluació de la Recerca, que exerceixen l'avaluació investigadora de les persones sol·licitants.