Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.4.2004

Titulacions que han signat convenis per ser avaluades

Els ensenyaments incorporats en els convenis signats amb les universitats per iniciar l'avaluació de la seva qualitat aquest 2004 són 29, que corresponen a 11 titulacions diferents. La major part dels ensenyaments a avaluar participen per primera vegada en un procés d'avaluació d'AQU Catalunya. Tot i això, en el cas de Dret, les universitats conjuntament amb AQU Catalunya han considerat oportú, donada la dimensió de l'ensenyament, i de cara a avançar en el procés de convergència europea, tornar a avaluar aquests ensenyaments. Finalment, comentar que en el cas de Dret de la UAB, l'avaluació consisteix en un seguiment del pla de millora derivat de la primera avaluació realitzada en el programa de 1997. 

Titulacions UB UAB UPC UPF UdG UdL URV
Dret              
Filosofia              
E.T.I Química     EUETIB        
E.T.I. Electricitat     EUETIB        
E.T.I. Electrònica    

EUETIB
EPSVG

       
E.T.I. Mecànica    

EUETIT
EUETIT

       
Pedagogia              
Filologia Francesa              
Humanitats              
E. Geològica              
E. Automàtica i Electrònica              

ETI: Enginyeria Tècnica Industrial
EUETIB: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (UPC)
EUETIT: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (UPC)
EPSVG: Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú (UPC)