Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.6.2004

Reunió del Comitè d'experts extern que avaluarà el procés de transició al mercat laboral de la UPC

El Comitè d'experts extern, format per Josep Font (UAB), Domingo Galiana (Universidad Miguel Hernández) i Víctor Álvarez Rojo (Universidad de Sevilla) ha enllestit els treballs previs a l'avaluació de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el marc del projecte d'avaluació de la inserció laboral dels estudiants de les universitats catalanes.

A partir dels resultats del llibre Educació superior i treball a Catalunya, AQU Catalunya està duent a terme un treball de reflexió i anàlisi dels aspectes relacionats amb la formació universitària que tenen incidència en la qualitat de la inserció.

Cinc de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF i UdL) participen en aquest projecte que es desenvolupa en dues fases:

      • La primera, a partir de 13 comitès específics per titulacions: 1 de la UB, 4 de la UPC, 4 de la UPF, i 4 de la UdL. Aquests comitès analitzen el perfil de formació de les titulacions i la dimensió pràctica del currículum.
      • La segona, a partir de comitès generals per universitats, que analitzen les dimensions relacionades amb la transició a nivell general d'universitats tenint en compte els serveis, la inserció, i el perfil de formació general de la universitat. Aquests comitès seran els responsables d'elaborar els informes finals que emetrà cada universitat.

Precisament, la reunió del Comitè d'experts extern de la UPC s'emmarca dins aquesta segona fase.

04-06-02_CAEUPCInsercio

El comitè d'experts extern i representants d'AQU Catalunya instants abans de començar la reunió