Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.6.2004

Finalitza el procés d'avaluació del professorat de la URL

El passat mes de maig AQU Catalunya va comunicar els resultats del procés d'avaluació de l'activitat docent i investigadora del professorat de la Universitat Ramon Llull. D'un total de 273 sol·licituds rebudes han obtingut l'avaluació positiva 206 (75%).

La URL ha estat la primera universitat privada de Catalunya que, d'acord amb el nou ordenament legal, ha sol·licitat formalitzar un conveni amb AQU Catalunya per a l'avaluació del seu professorat. L'avaluació emesa té validesa únicament per a la URL i la categoria per la qual AQU Catalunya emet l'avaluació és la de Professor d'Universitat Privada.

El requisit per presentar-se a l'avaluació era tenir el títol de doctor. Pel que fa a l'any d'obtenció del doctorat un 4,7% dels sol·licitants havia llegit la tesi abans del 1975, un 22% entre 1975 i 1990; el gruix dels sol·licitants, 57%, entre 1990 i el 2000; finalment, un 16% l'havia llegit entre el 2000 i el 2003.

Per àmbits de coneixement els resultats s'han distribuït de la manera següent:

Àmbit Sol·licituds Avaluació positiva
Humanitats 34 27 (79%)
Ciències Socials 138 105 (76%)
Ciències 45 32 (71%)
Ciències Mèdiques i de la Salut 22 18 (82%)
Enginyeria i Arquitectura 34 24 (76%)
TOTAL 273 206 (75%)

D'acord amb el marc legal vigent, l'avaluació de l'activitat docent i de gestió l'ha fet la Comissió Específica per a l'avaluació del professorat de les universitats privades, depenent de la CAQ, mentre que l'avaluació de l'activitat investigadora i l'experiència professional l'ha realitzat la Comissió Específica per a l'avaluació del professorat de les universitats privades, depenent de la CAR.