Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.8.2004

AQU Catalunya ha publicat al DOGC l'Edicte de notificació dels acords de les Comissions Específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) d'AQU Catalunya

Aquesta va dirigida a les persones que van presentar la sol·licitud en el marc del procediment establert en la Resolució UNI/3768/2003, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la CLiC, de 28 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2004, i que les Comissions Específiques de la CLiC han emès els informes corresponents a aquest procediment.

AQU Catalunya ha publicat al DOGC l'Edicte de 2 d'agost de 2004, de notificació dels acords de les comissions específiques de la CLiC per aquelles persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions específiques esmentades, les persones interessades poden comparèixer a la seu d'AQU Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003, Barcelona).

PDF PDF Consultar Edicte de 2 d'agost de 2004