Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Actualitat
  • Notícies
  • Edictes dels acords per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya

1.10.2004

Es publiquen al DOGC els Edictes de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya

Amb aquests edictes es notifica a les persones que han presentat sol·licituds en el marc de les resolucions UNI/3766/2003 i UNI/3767/2003, de 9 de desembre, per les quals es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca i l'acreditació de recerca avançada en la convocatòria oberta de l'1 al 15 d'abril de 2004, que les comissions per a l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada han emès les acreditacions o les denegacions corresponents a aquests procediments.

La notificació mitjançant aquests edictes va dirigida a les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que en puguin tenir coneixement, les persones interessades poden comparèixer a la seu d'AQU Catalunya, on se les informarà de l'estat de la seva acreditació.

PDF PDF Edicte de 28 de setembre de 2004