Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.10.2004

Reunió de la Comissió permanent d'AQU Catalunya

En la seva reunió del 28 d'octubre, la Comissió permanent d'AQU Catalunya ha aprovat els requisits per a l'obtenció d'una valoració individual positiva dels mèrits docents i de recerca del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques de Catalunya, per a l'any 2004, per a l'assignació de les retribucions addicionals per mèrits docents i investigadors.

Els requisits aprovats són els següents:

      • Per a l'avaluació de la docència: haver obtingut avaluació positiva de la docència per part de la universitat, realitzada d'acord amb el procediment i els criteris establerts pel Manual d'avaluació docent del professorat de la universitat corresponent, el qual ha estat certificat per AQU Catalunya l'any 2004.
      • Per a l'avaluació de la recerca: tenir consolidat un tram de recerca, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2003, d'acord amb la valoració de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de la Investigación (CNEAI).

Així mateix, s'ha tractat el desenvolupament del programa pilot d'adaptació a l'EEES i s'han analitzat i realitzat aportacions als estàndards d'acreditació dels títols propis que en resultin.

04-10-28_ComissioPermanent

La Comissió permanent ha analitzat els estàndards d'acreditació dels títols propis que resultin del programa pilot d'adaptació a l'EEES.