Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

3.12.2004

El Consell de direcció d'AQU Catalunya celebra l'ultima reunió de 2004

La reunió del Consell de direcció d'AQU Catalunya s'ha centrat, bàsicament, en el debat sobre els processos d'avaluació i acreditació del professorat, tant pel que fa a la Comissió de professorat Lector i professorat Col·laborador com a la Comissió d'Avaluació de la Recerca. En la reunió s'han presentat els nous criteris de la CLiC i els resultats de les últimes convocatòries.

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat ha presentat l'informe sobre el projecte pilot d'adaptació a l'EEES, així com els estàndards internacionals d'acreditació.

04-12-03_ConsellDireccio

El Consell de direcció d'AQU Catalunya ha celebrat l'última reunió de 2004.