Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.12.2004

Els estàndards d'acreditació de les titulacions de l'EEES, ratificats pel Consell de direcció d'AQU Catalunya

El Consell de direcció d'AQU Catalunya ha ratificat els estàndards establerts per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat per tal d'acreditar els nous títols que s'implantin a les universitats catalanes a partir del projecte de proves pilot d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior. L'acreditació consistirà en una decisió formal de la Comissió d'acreditació d'AQU Catalunya basada en un informe d'avaluació, realitzat per experts, sobre  el compliment d'aquests estàndards, que han pres com a referència estàndards internacionals.

PDF PDF Estàndards d'acreditació