Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.12.2004

Es publica al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya

Amb aquest edicte es notifica a les persones que han presentat sol·licituds en el marc del procediment establert en la Resolució UNI/3768/2003, de 9 de desembre -per  la qual es dóna publicitat a l'Acord de la CLiC, de 28 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2004- que les Comissions Específiques de la CLiC han emès els informes corresponents a la tercera convocatòria d'aquest procediment.

L'Edicte de 13 de desembre de 2004, de notificació dels acords de les comissions específiques de la CLiC, està dirigit a aquelles persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions específiques esmentades, les persones interessades poden comparèixer a la seu d'AQU Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003, Barcelona).

PDF PDF Edicte de 13 de desembre de 2004