Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.12.2004

AQU Catalunya estudia la possibilitat d'establir convocatòries extraordinàries de professorat

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha acordat en la sessió del 3 de desembre de 2004 l'anàlisi periòdica del calendari establert per a les convocatòries d'avaluació de professorat previst per a l'any 2005. D'aquesta manera, en el cas que s'estimi convenient, es procedirà a l'obertura de convocatòries extraordinàries a fi d'adaptar el calendari a les necessitats que puguin sorgir.