Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.1.2005

Comença la 2a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català

AQU Catalunya, en col·laboració amb els Consells Socials de les 7 universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili), està duent a terme aquest any 2005 la segona edició de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català.

En aquesta ocasió, la població de referència són els 23.000 graduats que van finalitzar els seus estudis universitaris el curs 2000-01, excepte en el cas de la titulació de Medicina, que són els graduats del curs 97-98. L'estudi espera enquestar una mostra de 10.500 graduats, assegurant el màxim de fiabilitat dels resultats, ja que s'estableixen quotes proporcionals per estudis i universitats.

Les enquestes telefòniques, que es faran en nom de la universitat de procedència del graduat, S'INICIEN EL 31 DE GENER i és previst que finalitzin a mitjans de març de 2005. Un cop AQU Catalunya disposi dels resultats de l'enquesta, començarà el treball d'anàlisi de les dades.