Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.1.2005

Es constitueix el Grup tècnic de treball per al desplegament del Model d'avaluació docent del professorat

El passat 28 de gener va quedar constituït el Grup tècnic de treball per al desplegament del model d'avaluació docent del professorat, en el marc del procés d'avaluació de l'activitat del professorat universitari per a la concessió de retribucions addicionals per mèrits docents, prèvia avaluació, per part d'AQU Catalunya, dels manuals d'Avaluació Docent elaborats per les universitats públiques catalanes.

Aquest grup de treball, integrat per responsables tècnics del procés d'avaluació docent de les set universitats públiques catalanes i per  tècnics d'AQU Catalunya, té com a objectius la posada en comú dels punts forts i febles de l'experiència del primer any d'aplicació del model (2003) i el treball per al desplegament del model d'avaluació en les successives convocatòries.

Durant la reunió, a la qual hi van assistir responsables de les set universitats públiques catalanes, que tenen el Manual d'Avaluació Docent certificat per AQU Catalunya, es van posar en comú les bones pràctiques en el disseny i l'aplicació del model i es van elaborar propostes tècniques per al desplegament dels criteris mínims, que han d'estar actius al final de l'etapa experimental (2006).

05.01.31_mavaluaciodocent

És previst que el Grup tècnic de treball per al desplegament del Model d'Avaluació Docent del Professorat es torni a reunir durant el segon trimestre de 2005.