Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

3.2.2005

Els Comitès d'Avaluació Externa reprenen la seva activitat aquest mes de febrer

Formats per professors, professionals i tècnics en avaluació aliens a la institució avaluada, els Comitès Externs analitzen l'autoavaluació de la institució i realitzen una visita a la unitat avaluada. A partir de les pròpies observacions i de les opinions i valoracions recollides en els contactes mantinguts mitjançant audiències amb els diferents sectors que componen la unitat (responsables universitaris, professors, estudiants, personal d'administració i serveis i graduats), els Comitès d'Avaluació Externs realitzen un informe adreçat a la institució corresponent, amb recomanacions de millora, i a AQU Catalunya, per tal d'informar de la qualitat de la titulació avaluada.

Les visites dels diferents CAES previstes per aquest mes de febrer són les següents:

05.02.02_CAESfebrer

El CAE d'Enginyeria Automàtica de la URV en una de les reunions de treball mantinguda durant la seva visita a la unitat avaluada.