Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.2.2005

La CEMAI fa el seguiment del pla de treball de 2004 i planifica les activitats per al 2005

En la seva reunió de 22 de febrer, la Comissió Específica  per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) ha fet el seguiment de les línies de treball de 2004. En especial s'han valorat positivament els resultats de la convocatòria d'avaluació per al complement autonòmic de docència. Així, s'ha destacat la importància de l'autoinforme d'avaluació i la necessitat d'avançar vers l'establiment de referents comuns pel que fa a l'establiment de l'encàrrec docent.

D'altra banda, i pel que fa a l'establiment dels procediments i criteris d'acreditació (horitzó 2006) s'ha posat de manifest la necessitat de mantenir reunions periòdiques de seguiment del procés per tal d'harmonitzar el procés d'avaluació docent a Catalunya.

05.02.25_CEMAI
La CEMAI ha planificat les activitats de 2005