Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.2.2005

Comencen les accions de seguiment del Pla pilot d'adaptació a l'EEES

AQU Catalunya, en el marc del les proves pilot d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior, organitza trobades entre els responsables dels programes que hi participen per a cadascuna de les àrees tractades al Taller de Lleida (grup A: Diplomatures humanístiques i socials; grup B: Enginyeries; grup C: Llicenciatures humanístiques i socials; grup D: Llicenciatures científiques i enginyeries cientificotecnològiques; i grup E: Màsters). Els objectius són, d'una banda, fer una prevaloració de la marxa del projecte durant el primer semestre i, de l'altra, avançar en el disseny del Pla 2005-2006.

De moment s'han realitzat els seminaris corresponents als grups B, D i E. El proper divendres 4 de març es reuniran els responsables dels ensenyaments corresponents als grups A i C.

D'altra banda, el proper dia 11 de març es farà una reunió amb els responsables institucionals de cadascuna de les universitats participants en el Pla pilot.

05.02.28_Plapilot
Els coordinadors acadèmics dels ensenyaments que participen en el
Pla pilot han avançat en el disseny del Pla 2005-2006