Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Actualitat
  • Notícies
  • L'Informe anual d'AQU Catalunya recomana a les titulacions avaluades que incorporin la perspectiva de l'Espai europeu d'educació superior

3.3.2005

L'Informe anual d'AQU Catalunya recomana a les titulacions avaluades que incorporin la perspectiva de l'Espai europeu d'educació superior

AQU Catalunya ha publicat l'Informe 2003, sisè informe anual sobre el resultat de les avaluacions de titulacions i centres universitaris duts a terme per AQU Catalunya, en el qual insta a les titulacions a incorporar la perspectiva de l'EEES. Aquest informe presenta els resultats de 23 avaluacions d'ensenyaments i 10 avaluacions de seguiment de plans de millora realitzades al llarg del 2002. Des que va iniciar la seva activitat l'any 1996, i amb els resultats de tots els informes publicats, AQU Catalunya ha avaluat ja 228 titulacions, 26 departaments i 13 processos o serveis, ha fet 17 avaluacions de seguiment de plans de millora i ha realitzat l'avaluació externa de 10 programes de doctorat.

De l'Informe 2003 cal destacar l'informe transversal dels estudis de Ciències Empresarials, dut a terme amb una nova metodologia que ha permès comparar la situació entre sis centres diferents. Una altra novetat important és l'informe corresponent a l'avaluació dels estudis de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, que forma part del Transnational European Evaluation Project (TEEP), en el marc del qual AQU Catalunya ha avaluat els estudis de Veterinària a quatre universitats de quatre països diferents: Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Veterinària de la Universitat de Glasgow, Facultat de Veterinària de la Szent István Universitat de Budapest i Facultat de Veterinària de la Universitat de Ljubljana.

PDF PDF Informe 2003
PDF PDF Índex d'avaluacions
PDF PDF Les millores més significatives
PDF PDF Principals recomanacions