Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Actualitat
  • Notícies
  • AQU Catalunya publica el Marc general per a l'establiment, el seguiment i la revisió dels plans de millora

10.3.2005

AQU Catalunya publica el Marc general per a l'establiment, el seguiment i la revisió dels plans de millora

AQU Catalunya ha publicat el Marc general per a l'establiment, el seguiment i la revisió dels plans de millora, document que recull i sistematitza les bones pràctiques en el seguiment i la revisió del pla de millora, peça cabdal en el desenvolupament de la qualitat universitària.

Els plans de millora són documents que recullen i formalitzen els objectius de millora i les actuacions corresponents adreçades a enfortir els punts forts i a resoldre els punts febles d'una unitat avaluada. Com a element clau en la qualitat universitària i per tal de fer-ne un bon seguiment, el Marc general proposa l'establiment d'una metodologia senzilla i objectiva que permeti comprovar si allò que s'ha fet està d'acord amb la planificació inicial i si els resultats assolits són els desitjats.

El Marc general per a l'establiment, el seguiment i la revisió dels plans de millora ha estat elaborat per una comissió de treball formada per: Francesc Pedró (coordinador, UPF), Francesc Abad (UPF), Esteve Arboix (AQU Catalunya), Meritxell Chaves (UB), Sara Gimeno (URV), Josep M. Gómez (UdG), Santi Roca (UPC) i Immaculada Vilardell (UAB).

Amb aquest ja són vuit els marcs generals publicats per AQU Catalunya que recullen i sistematitzen bones pràctiques en àmbits estratègics del sistema universitari català.