Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Actualitat
  • Notícies
  • AQU Catalunya avalua la sisena convocatòria d'emissió d'informes per a professorat lector i col·laborador

17.3.2005

AQU Catalunya avalua la sisena convocatòria d'emissió d'informes per a professorat lector i col·laborador

El passat 11 de febrer es va tancar el període de presentació de sol·licituds d'emissió d'informes de professorat lector i professorat col·laborador. S'han rebut un total de 477 sol·licituds, 237 de lector i 240 de col·laborador, fet que representa un increment del 20% respecte de l'anterior convocatòria. Aquest increment és especialment important en els àmbits d'Enginyeria i Arquitectura i Ciències de la Vida (55 i 57%, respectivament), mentre que en el d'Humanitats es produeix un descens del 20%.

El nombre de sol·licituds rebudes per àmbits es mostra a la taula següent:

COMISSIÓ LECTOR COL·LABORADOR TOTAL
Humanitats 44 35 79
Ciències Socials 52 46 98
Ciències 40 19 59
Ciències de la Vida 25 11 36
Ciències Mèdiques i de la Salut 19 36 55
Enginyeria i Arquitectura 57 93 150
TOTAL 237 240 477

1 de cada 3 sol·licitants d'informe per a professor col·laborador és doctor i d'aquests el 56% és doctor des de 2002. El 77% dels sol·licitants està lligat a alguna universitat pública catalana, el 19% no té vinculació amb la universitat i el 4% restant està lligat a altres universitats catalanes, espanyoles i estrangeres. El 19% dels sol·licitants d'informe per a professor col·laborador (45 persones) també demana l'informe per a professorat lector i el 25% (61 persones) ja han sol·licitat prèviament l'emissió d'informes de lector, col·laborador o acreditacions de recerca.

Pel que fa als lectors, el 10% dels sol·licitants és doctor al 2005, el 27% al 2004, el 15% al 2003, igual percentatge que al 2002, i el 10% al 2001. Entre 1995 i 2000 van obtenir el seu doctorat el 20% dels sol·licitants i el 3% restant abans de 1995. El 76% dels sol·licitants estan vinculats a universitats públiques catalanes, el 9% a institucions no universitàries, el 8% a universitats o centres de recerca espanyols i el 7% restant a universitats o centres de recerca estrangers.

En aquests moments AQU Catalunya està avaluant les sol·licituds. És previst que els primers informes es notifiquin a partir de la primera setmana d'abril. La data límit per emetre els informes és el 29 d'abril de 2005.