Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.3.2005

Finalitza el treball de camp del segon estudi d'inserció laboral

El treball de camp corresponent al segon estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes s'ha dut a terme entre el 31 de gener i el 23 de març de 2005. D'una població de referència de 23.000 graduats que van finalitzar els seus estudis universitaris el curs 2000-2001, se n'han enquestat 10.501.

La taula següent mostra la distribució, per universitats, dels enquestats de 2005:

  N Mostra % resposta Error mostral
 UB 6161 2909 47,2% 1,3%
 UAB 3446 1797 52,1% 1,6%
 UPC 5140 1989 38,7% 1,8%
 UPF 1507 847 56,2% 2,3%
 UdG 1633 1100 67,4% 1,7%
 UdL 1343 947 70,5% 1,8%
 URV 1448 912 63,0% 2,0%
 TOTAL 20678 10501 50,8% 0,7%

La taula següent mostra les dades de participació per àrees:

  N Mostra % resposta Error mostral
 Humanitats 2336 1401 60,0% 1,7%
 Socials 9075 4671 51,5% 1,0%
 Experimentals 1339 782 58,4% 2,3%
 Salut 1741 907 52,1% 2,3%
 Tècniques 6187 2740 44,3% 1,4%
 TOTAL 20678 10501 50,8% 0,7%