Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.4.2005

AQU Catalunya tanca la segona convocatòria de 2004 d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha emès les acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 29 d'octubre de 2004. 209 persones han sol·licitat l'emissió d'una acreditació de recerca o de recerca avançada. Del total de sol·licituds, 159 corresponen acreditacins de recerca i 50 a acreditacions de recerca avançada.

Els resultats de les acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la segona convocatòria de 2004, són els següents:

Recerca

Àmbit de coneixement T TSR F D %F

Humanitats

28

0

13

15

46

Socials

15

2

5

8

38

Ciències

30

1

14

15

48

Vida

21

0

9

12

43

Salut

36

0

18

18

50

Enginyeria

29

1

21

7

75

TOTAL

159

18

80

75

52

Recerca avançada

Àmbit de coneixement T F D %F

Humanitats

6

5

1

83

Socials

7

1

6

14

Ciències

12

10

2

83

Vida

6

4

2

67

Salut

11

6

5

55

Enginyeria

8

8

0

100

TOTAL

50

34

16

68

A partir de la data de notificació dels resultats, els sol·licitants tenen un mes per interposar recurs d'alçada. Aquests resultats s'actualitzaran un cop resolts els recursos presentats.

T: Total sol·licituds presentades
TSR: Tancat sense resolució
F: Total sol·licituds favorables
D: Total sol·licituds desfavorables
%F: Percentatge de sol·licituds favorables