Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.5.2005

La Comissió per a l'Avaluació de les Titulacions i els Programes aprova els continguts de l'Informe 2004

La Comissió per a l'Avaluació de les Titulacions i els Programes (ATP) va aprovar els continguts de l'Informe 2004 i va valorar molt positivament els informes de resultats de les primeres avaluacions de titulacions emesos fins al moment, tot subratllant les bones pràctiques dels Comitès d'Avaluació Interna (CAI) i els Comitès d'Avaluació Externa (CAE) derivades de la nova metodologia.

Així mateix, l'ATP va aprovar les guies generals per dur a terme les proves pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES per grau i per màster i va planificar el seu treball referent a l'elaboració dels informes preceptius que la comissió ha d'emetre d'acord amb els convenis subscrits entre el DURSI, les universitats i AQU Catalunya.

05.05.04_ATP
Jaume Torras i Darío Villanueva, en la reunió de l'ATP