Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Actualitat
  • Notícies
  • El DURSI, les universitats catalanes i AQU Catalunya firmen els convenis de col·laboració pel Pla pilot d'adaptació a l'EEES

13.5.2005

El DURSI, les universitats catalanes i AQU Catalunya firmen els convenis de col·laboració per al desenvolupament de la segona convocatòria del Pla pilot d'adaptació a l'EEES

El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, les universitats catalanes i AQU Catalunya han signat avui a Tarragona els convenis de col·laboració per al desenvolupament de la segona edició de la prova pilot d'adaptació de titulacions a l'Espai europeu d'educació superior, que tindrà lloc durant els cursos 2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008. 

El conveni estableix que AQU Catalunya elaborarà un informe preceptiu sobre la idoneïtat i qualitat de cada projecte pilot. Amb aquesta finalitat, AQU Catalunya ha desenvolupat les guies generals per dur a terme les proves pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES per a les titulacions de grau i de postgrau.

A més, AQU Catalunya durà a terme reunions de seguiment amb les titulacions que participin en el pla pilot i, si s'escau, assessorarà el treball de les universitats al llarg del procés d'implantació de les titulacions de les proves pilot.

Abans de concloure l'any 2008, AQU Catalunya iniciarà el procés d'acreditació de les titulacions pilot en base als Estàndards d'Acreditació. Quan, per decisió de la universitat, una determinada prova pilot efectuada en base a una titulació homologada de solament primer cicle no doni lloc a un títol propi, AQU Catalunya avaluarà l'ensenyament i emetrà un certificat conforme aquesta es desenvolupa en base a objectius, planificació i metodologia segons l'enfocament de l'EEES.