Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.6.2005

AQU Catalunya presenta els resultats del segon estudi d'inserció laboral dels graduats universitaris

AQU Catalunya, el passat 3 de juny, va presentar en roda de premsa els resultats del segon estudi d'inserció laboral dels graduats universitaris, estudi únic a Espanya i Europa, només comparable al que ja va realitzar l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l'any 2001.

Impulsat pels Consells Socials de les universitats públiques catalanes, la segona edició d'aquest estudi ha enquestat telefònicament 11.456 graduats de la promoció 2000-2001, d'una població total de 21.767.

Les principals conclusions que s'extreuen del segon estudi d'inserció dels graduats universitaris catalans són les següents:

 • El 90,2% dels graduats treballaven en el moment de fer l'enquesta
 • La compaginació d'estudis i treball és cada cop més predominant (del 40,5% de l'estudi 2001 al 58,8% de l'estudi 2005)
 • El temps per trobar la primera feina s'ha fet lleugerament més llarg (d'un 19% que va superar en tres mesos el temps d'inserció a l'estudi 2001, al 21,5% de l'estudi 2005)
 • La principal via d'inserció continua sent els contactes personals (35%), però puja l'eficàcia dels serveis d'inserció de les universitats (del 7% al 11%) i l'ús d'internet (del 0,4% al 5,2%) i ha baixat la premsa (del 19,3% al 9,8%)
 • Un 35% dels graduats enquestats ha tingut alguna experiència de mobilitat
 • Les graduades presenten sous inferiors i situacions de major inestabilitat laboral
 • Més de la meitat dels graduats tenen un contracte fix i una quarta part en tenen un de temporal
 • Les feines dels graduats són pròpies d'universitaris (el 90% desenvolupa funcions qualificades)
 • Els graduats valoren amb un notable alt la feina actual
 • La meitat dels graduats guanyen entre 9.000 i 18.000 euros/any i l'altra meitat més de 18.000 euros/any
 • La majoria dels graduats enquestats repetiria els estudis i la universitat (71,3% en el cas dels estudis i 86% en el cas de la universitat)
 • Els graduats valoren amb un notable la formació teòrica rebuda i amb un aprovat la formació pràctica
 • Tres quartes parts dels graduats han tingut alguna experiència de formació després de graduar-se

05.06.06_RPInserciolaboral
El rector de la UAB, Lluís Ferrer, la directora d'AQU Catalunya, Gemma
Rauret i el president del Consell Social de la UB, Joan Josep López Burniol