Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.6.2005

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat aprova els estàndards de certificació d'adaptació a l'EEES

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya (CAQ) ha aprovat els estàndards de certificació d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior per als ensenyaments que participen en el Pla pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES impulsat pel DURSI.

La certificació d'adaptació a l'EEES es produirà de forma alternativa a l'acreditació quan, per decisió de la universitat, una titulació de 180 crèdits participant en el Pla pilot no doni lloc a un títol propi.

Aquesta certificació ha de permetre evidenciar que una titulació ha incorporat els elements clau que defineixen el seu enfocament europeu. Així, a partir dels Estàndards d'acreditació de les titulacions s'han establert els estàndards de certificació, que tenen en compte el compliment d'aquells estàndards d'acreditació més relacionats al perfil de formació i els seus referents, a l'enfocament del procés d'ensenyament-aprenentatge, als criteris de certificació i avaluació de la progressió acadèmica, a l'organització de l'ensenyament, als mecanismes de seguiment i assegurament de la qualitat i, per últim, als resultats.

És previst que els estàndards de certificació siguin estudiats pels vicerectors de qualitat de les universitats catalanes i ratificats pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya el proper juliol.

05.06.21_CAQ
La CAQ va aprovar els estàndards de certificació d'adaptació a l'EEES