Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.6.2005

Els vicerectors de Qualitat de les universitats catalanes analitzen el desenvolupament del Pla pilot d'adaptació a l'EEES

En la reunió de 28 de juny, el Comitè de Vicerectors competents en matèria de Qualitat d'AQU Catalunya va analitzar la situació en què es troba el Pla pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES, tant pel que fa a la convocatòria de 2004 com a la de 2005, tot identificant punts forts i punts febles en el desenvolupament d'aquest Pla.

Els vicerectors de Qualitat també van estudiar els estàndards de certificació d'adaptació a l'EEES —aprovats per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat—, per aquelles titulacions de 180 crèdits participants en el Pla pilot que, per decisió de la universitats, no donin lloc a un títol propi.

Finalment, el Comitè de Vicerectors competents en matèria de Qualitat va fer el seguiment de la Planificació d'activitats 2005 d'AQU Catalunya. Després d'observar el compliment d'objectius, va fer recomanacions per a l'avantprojecte de la Planificació 2006.

05.06.30_VicerectorsQualitat
El Comitè de Vicerectors competents en matèria de Qualitat