Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.7.2005

Es publica al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya

Amb aquest edicte es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la convocatòria extraordinària per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador introduïda per la Resolució UNI/1060/2005, de 14 d'abril, que les Comissions Específiques de la CLiC han emès els informes d'aquesta convocatòria.

L'Edicte de 28 de juliol de 2005, de notificació dels acords de les comissions específiques de la CLiC, està dirigit a aquelles persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions específiques esmentades, les persones interessades poden comparèixer a la seu d'AQU Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003, Barcelona).