Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.8.2005

AQU Catalunya tanca la convocatòria extraordinària de lector i col·laborador de 2005

AQU Catalunya ha emès els informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i col·laborador corresponents a la convocatòria oberta del 29 d'abril al 12 de maig de 2005. En la categoria de professorat col·laborador s'han presentat 411 sol·licituds, de les quals un 69% han estat avaluades favorablement. Pel que fa a la categoria de professorat lector, s'han rebut un total de 157 sol·licituds, de les quals han estat favorables un 57%.

Per àmbits de coneixement, els resultats han estat els següents:

Àmbit TS TSR F D %F
Humanitats

36

1

30

5

86

Ciències Socials

110

1

57

52

52

Ciències

58

0

47

11

81

Ciències de la Vida

20

0

11

9

55

Ciències Mèdiques

18

0

9

9

50

Enginyeria i Arquitectura

169

1

124

44

74

TOTAL 411 3 278 130 68

LECTOR

Àmbit TS TSR F D %F
Humanitats

17

1

13

3

81

Ciències Socials

40

0

17

23

43

Ciències

30

0

19

11

63

Ciències de la Vida

10

1

4

5

44

Ciències Mèdiques

14

2

5

7

42

Enginyeria i Arquitectura

46

1

28

17

62

TOTAL 157 5 86 66 57

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables;
D: desfavorables; %F: percentatge de sol·licituds favorables

A partir de la data de notificació dels resultats, els sol·licitants tenen un mes per interposar recurs d'alçada.

D'altra banda, les comissions específiques de Ciències i Ciències de la Vida de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) han avaluat les sol·licituds d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria de 15 d'abril de 2005. És previst que la resta de comissions finalitzin els treballs d'avaluació al setembre.