Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.8.2005

AQU Catalunya inicia la renovació de la composició de les seves comissions

Seguint les recomanacions de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya, després de dos anys de funcionament s'ha iniciat la renovació de la composició dels òrgans d'avaluació, acreditació i certificació de l'Agència.

Pel que fa a la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), el Consell de Direcció d'AQU Catalunya, a proposta de la presidenta de la CAQ, ha nomenat com a nous membres a Margarita Barón (Universidad de Alcalá de Henares), Maria Lluïsa Molinas (UdG) i Ignasi Romagosa (UdL). Les persones que causen baixa en aquesta comissió són Miquel Valcárcel (Universidad de Córdoba), Francesc Michavila (UPM) i Josep Oliveras (URV).

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) compta amb la incorporació de Maria Asunción Moreno (UPC), nomenada pel Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, en substitució de Xavier Pueyo Sández (UdG).

Finalment, a la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR), el Conseller d'Universitats ha nomenat com a nous membres a Montserrat Ponsà (UAB) i Lola Badia (UB), en substitució de Josep Maria Terricabras (UdG) i Jordi Maluquer (UAB). A proposta del president de la CAR, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha acordat nomenar Anna Cabré (UAB), Rosa Miró (UAB), Antoni Simón (UAB) i Jaume Guàrdia (UAB) com a nous membres d'aquesta comissió. Deixen de formar part de la CAR Manuel García Carpintero (UB), Artur Polls (UB), F. Xavier Avilés (UAB) i Gosta Esping-Andersen (UPF).

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha fet arribar el seu agraïment a totes les persones que en aquests dos anys han treballat en els diferents òrgans d'avaluació, acreditació i certificació de l'Agència. El procés de renovació de les comissions d'AQU Catalunya no ha finalitzat i és previst que es produeixin nous canvis en les composicions de la CLiC i de la CAR.