Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

23.8.2005

El 70% dels llicenciats catalans repetirien els estudis si haguessin de tornar a triar una carrera universitària

El 71,3% dels graduats catalans repetirien els estudis si haguessin de tornar a triar una carrera universitària. Aquestes dades s'extreuen del segon estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes, realitzat per AQU Catalunya i els Consells Socials de les universitats públiques catalanes sobre els graduats de la promoció de 2001.

Per àrees, les diferencies oscil·len entre el 76% en Ciències de la Salut i el 68% en Humanitats. Els Odontòlegs són els qui més repetirien la carrera (91%), seguits pels Mestres en educació infantil (88%), els diplomats en Biblioteconomia i documentació (87%), els Arquitectes tècnics (86%) i els Enginyers tècnics industrials, especialitat en mecànica (85%). Un total de 27 dels 112 ensenyaments superen el 80% que repetirien la carrera. Per sota del 50% hi trobem només 10 titulacions.  

 REPETIRIEN LA CARRERA?  

  Ensenyament % sí Error mostral
1 Ll. Odontologia 90,91 8,56%
2 Dipl. Mestre Educació Infantil 87,55 3,35%
3 Dipl. Biblioteconomia i Documentació 86,79 6,53%
4 Arq. Tec. Arquitectura 85,78 5,68%
5 Eng. Tec. Industrial (Mecànica) 85,53 6,14%
6 Eng. Tec. Obres Públiques 85,42 9,59%
7 Dipl. Podologia 85,29 7,42%
8 Dipl. Mestre Educació Especial 84,80 4,59%
9 Ll. Humanitats 84,09 6,98%
10 Ll. Enologia 83,33 10,16%

PDF PDF Llista completa