Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.8.2005

El 50% dels llicenciats catalans guanyen més de 18.000 euros anuals tres anys després de graduar-se

Tres anys després de la seva graduació, el 47,5% dels llicenciats de la promoció de 2001 cobren entre 9.000 i 18.000 euros l'any, mentre que el 43% guanyen més de 18.000 euros l'any. Per àrees, aquest darrer percentatge varia del 71% de l'àrea Tècnica, que cobra més de 18.000 euros, al 19% d'Humanitats (Ciències de la Salut, 44%, Ciències Experimentals 36% i Ciències Socials 35%).

Aquestes dades s'extreuen del segon estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes, realitzat per AQU Catalunya i els Consells Socials de les universitats públiques catalanes sobre els graduats de la promoció de 2001.

Els graduats amb els ingressos més favorables són els Enginyers de Camins, Canals i Ports —el 100% dels llicenciats guanyen més de 18.000 euros anuals— els Enginyers Informàtics —el 89,6% dels llicenciats guanyen més de 18.000 euros anuals— i els Enginyers en Telecomunicacions —el 88,8%.

 GUANYS ANUALS (en euros)  

  Ensenyaments %<12m %12m+18m %>18m Error mostral
1 Eng. Camins, Canals i Ports 0,0 - 1000,00 9,42%
2 Eng. Informàtica 2,40 8,00 89,60 4,38%
3 Eng. Telecomunicacions 2,56 8,55 88,89 7,10%
4 Eng. Industrial 2,92 11,11 85,96 6,61%
5 Eng. Tec. Industrial 5,50 10,09 84,40 7,27%
6 Eng. Química 4,00 12,00 84,00 6,83%
7 Eng. Tec. Obres Públiques 6,67 11,11 82,22 9,59%
8 Eng. Tec. Industrial (Electricitat) 2,15 16,13 81,72 6,14%
9 Eng. Tec. Telecomunicacions 7,35 11,76 80,88 8,13%
10 Eng. Tec. Mines 3,23 16,13 80,65 9,17%

PDF PDF Llista completa