Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.10.2005

AQU Catalunya participa en la redacció d'un model per a l'elaboració de propostes de nous títols de postgrau

AQU Catalunya, l'ANECA i les set agències de qualitat autonòmiques han elaborat un model de Memòria justificativa per a la implantació de Programes de Postgrau, amb el qual es vol proposar un marc de referència en el procés d'elaboració i autorització d'implantació dels nous títols de postgrau.

Aquest document persegueix un triple objectiu:

  • Proporcionar a les universitats un instrument útil per a l'elaboració de les propostes d'aprovació d'estudis oficials de postgrau.
  • Definir els continguts sobre els quals s'hauria de fonamentar l'emissió d'informes previs a l'autorització d'implantació d'aquests ensenyaments.
  • Harmonitzar les accions dels organismes avaluadors.

La Memòria justificativa per a la implantació de Programes de Postgrau respecta la flexibilitat i diversitat prevista per la legislació vigent sobre l'estructura dels estudis oficials de postgrau i vol ser el punt de partida per a les adaptacions que considerin adients els organismes responsables de l'autorització d'aquests estudis de cada comunitat autònoma.

A Catalunya, l'Agència havia col·laborat amb el DURSI en la preparació de la Sol·licitud d'autorització d'implantació d'un programa oficial de postgrau, amb inici d'implantació el curs 2006-2007. Aquest document ja conté els principals aspectes recollits en el model que han fet seu les agències de les comunitats autònomes i l'ANECA.