Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.10.2005

Es resolen les sol·licituds corresponents a la primera convocatòria de 2005 d'emissió d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds de les acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 29 d'abril de 2005. En total s'han rebut 261 sol·licituds, de les quals 188 han estat per a l'acreditació de recerca.

Pel que fa als resultats, el 40% de les sol·licituds d'acreditacions de recerca s'han resolt favorablement, mentre que en el cas de les acreditacions de recerca avançada el percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 59%.

Per àmbits de coneixement, els resultats han estat els següents:

RECERCA

Àmbit de coneixement TS TSR F D TF TD %F
Humanitats 31 2 7 22 7 22 24
Ciències Socials 41 2 13 16 13 26 33
Ciències 29 0 17 11 17 12 59
Ciències de la Vida 19 0 6 10 6 13 32
Ciències Mèdiques 55 0 23 32 23 32 42
Enginyeria i Arquitectura 13 2 6 5 6 5 55
TOTAL 188 6 72 106 72 110 40

RECERCA AVANÇADA

Àmbit de coneixement TS TSR F D TF TD %F
Humanitats 5 0 3 2 3 2 60
Ciències Socials 10 0 3 7 3 7 30
Ciències 13 0 10 3 10 3 77
Ciències de la Vida 7 0 3 4 3 4 43
Ciències Mèdiques 18 2 7 9 7 9 44
Enginyeria i Arquitectura 20 0 16 4 16 4 80
TOTAL 73 2 42 29 42 29 59

TS: Total sol·licituds TSR: Tancades sense resolució F: Faborables D: Desfavorables TF: Total Favorables TD: Total Desfavorables %F: Percentatge favorables

En aquest sentit, s'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de la recerca i de les comissions per a l'acreditació de la recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR), mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a aquesta primera convocatòria de 2005 que les acreditacions estan resoltes. Les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF PDF Edictes de 13 d'octubre de 2005, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de la recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.