Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.12.2005

Comença a Catalunya la primera reforma estructural dels ensenyaments universitaris en el marc del procés d'adaptació a l'EEES

La primera reforma estructural que requereix l'ensenyament universitari per adaptar-se a l'Espai europeu d'educació superior s'inicia l'any 2006 amb l'establiment dels Programes Oficials de Postgrau (POP). El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), que està impulsant aquesta reforma, ha establert que AQU Catalunya dugui a terme l'avaluació ex-ante de les propostes dels nous estudis de postgrau oficials per al curs 2006-07. Són un centenar de propostes de POP que engloben més de dos-cents màsters, una seixantena d'aquests màsters són de caràcter interuniversitari.

Així, AQU Catalunya, per encàrrec del DURSI, està duent a terme, al llarg d'aquest mes de desembre, l'anàlisi dels programes presentats, tenint en compte el marc legal, els requisits establerts pel DURSI, els estàndards d'AQU Catalunya i altres referents internacionals. Amb aquesta finalitat, s'ha preparat un protocol d'avaluació de les propostes.

La Comissió per a l'Avaluació de les Titulacions i Programes d'AQU Catalunya (ATP) ha aprovat el procediment i la metodologia per realitzar aquest procés, així com els criteris per seleccionar els experts que hi participen.

Durant el procés d'avaluació, en primer lloc, dos experts analitzaran les propostes de programes, a continuació el personal tècnic d'AQU Catalunya integrarà les anàlisis dels experts des del punt de vista de l'assegurament de la qualitat i, finalment, l'ATP emetrà l'informe definitiu.

Aquest informe es farà arribar a la Direcció general d'Universitats del DURSI, que serà qui prengui la decisió final sobre la viabilitat de les propostes presentades.