Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.12.2005

El Consell de Direcció aprova la política de qualitat d'AQU Catalunya

AQU Catalunya, per la naturalesa de les activitats que realitza, ha impulsat des dels seus inicis el valor de la qualitat entesa com una manera de fer i treballar millor. Així, va obtenir la certificació ISO 9002:1994, esdevenint la primera agència de les seves característiques certificada per aquesta norma.

Els estatuts d'AQU Catalunya estableixen que l'Agència funcioni d'acord a un sistema de qualitat intern i contemplen la revisió periòdica de les eines que han de garantir aquest sistema de qualitat. D'aquesta manera, el Consell de Direcció ha aprovat la política de qualitat d'AQU Catalunya, en la qual es manifesta el compromís vers la qualitat de les activitats i del funcionament d'AQU Catalunya.

La política de qualitat defineix els tres grans instruments amb els quals AQU Catalunya garanteix la qualitat de les seves actuacions, consolidant la confiança i la credibilitat de l'entitat cap a la universitat, l'administració, les altres agències i la societat en general:

      • Els principis i els valors que s'estableixen al Codi ètic d'AQU Catalunya, els quals hauran de marcar el comportament de les persones que treballen o actuen en nom de l'entitat.
      • L'avaluació de la qualitat externa d'acord amb el mètode europeu d'avaluació externa d'agències de qualitat, que pretén avaluar la qualitat tècnica de les actuacions d'AQU Catalunya alhora que alinea l'entitat en la construcció de l'EEES.
      • El sistema intern de gestió de la qualitat. AQU Catalunya porta un any treballant en el desenvolupament i la implantació de la norma ISO 9001:2000, en la qual es preveu certificar l'any vinent.

PDF PDF Política de qualitat d'AQU Catalunya