Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.12.2005

Es resolen les sol·licituds corresponents a la tercera convocatòria de 2005 d'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió dels informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 29 de setembre de 2005. Del total de 382 sol·licituds, 244 han resultat favorables, el que representa un 64%.

Per categories, el 67% de les sol·licituds per a l'informe de professorat col·laborador s'han resolt favorablement, mentre que en el cas de les sol·licituds per a l'informe de professorat lector el percentatge de resolucions favorables ha estat del 60%.

Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:

COL·LABORADOR

Àmbit de coneixement  TS TSR TF TD %F
Humanitats 42 0 35 7 83
Ciències Socials 73 0 38 35 52
Ciències 23 0 18 5 78
Ciències de la Vida 6 0 3 3 50
Ciències Mèdiques 24 0 20 4 83
Enginyeria i Arquitectura 57 1 36 21 63
TOTAL 225 1 150 75 67

LECTOR

Àmbit de coneixement   TS TSR TF TD %F
Humanitats 34 0 22 12 65
Ciències Socials 41 0 11 30 27
Ciències 36 0 29 7 81
Ciències de la Vida 16 0 8 8 50
Ciències Mèdiques 12 0 8 4 67
Enginyeria i Arquitectura 18 0 16 2 89
TOTAL 157 0 94 63 60

En aquest sentit, s'ha publicat al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant el qual es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la tercera convocatòria de 2005 que els informes han estat resolts. Les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF PDF Edicte de 14 de desembre de 2005, de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya