Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.12.2005

L'Informe 2004 recomana el treball conjunt en el foment de la cultura de la qualitat

AQU Catalunya ha publicat l'Informe 2004, setè informe anual sobre el resultat de les avaluacions de titulacions i centres universitaris duts a terme per l'Agència, en el qual es recomana el treball conjunt de responsables acadèmics, professorat, estudiants i PAS en la gestió i el foment de la qualitat universitària en el marc del procés d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES). 

L'informe recull els resultats de les avaluacions de 34 titulacions finalitzades l'any 2004 i les principals recomanacions que se n'extreuen. El setè informe anual d'AQU Catalunya presenta un nou enfocament, ja que per primera vegada inclou i aprofundeix en els eixos d'actuació de l'Agència —el foment de la cultura de qualitat, els programes d'avaluació (Pro-QU, projecte pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES, l'avaluació del procés de transició al mercat laboral, l'avaluació del professorat) i els nous enfocaments d'avaluació i l'EEES.

AQU Catalunya, com a servei públic en l'àmbit de l'educació superior, ret comptes a la societat cada any amb l'informe anual d'avaluació, mitjançant el qual, a banda de proporcionar informació sobre la qualitat de les titulacions avaluades, aporta elements de discussió sobre el nivell de desenvolupament de l'educació superior i els últims esdeveniments i novetats que tenen lloc en aquest àmbit. 

PDF PDF Informe 2004
PDF PDF Index d'avaluacions
PDF PDF Principals recomanacions
PDF PDF Nota de premsa