Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.1.2006

S'actualitzen les taxes corresponents a l'emissió dels informes, les acreditacions i les avaluacions del professorat universitari

En virtut de la llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s'eleven fins a la quantitat resultant de l'aplicació del coeficient 1,03 a la quantia de l'any 2005.

D'aquesta manera, les taxes per a l'emissió dels informes de professorat lector i col·laborador passen de 10,65 euros a 11, i les taxes per a l'emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada i per a l'emissió de les avaluacions del professorat de les universitats privades passen de 25,50 a 26,30 euros.