Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.2.2006

AQU Catalunya avalua les propostes de Programes Oficials de Postgrau que s'implantaran el curs 2006-2007

AQU Catalunya, per encàrrec del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), ha analitzat ex ante les propostes de Programes Oficials de Postgrau (POP) que han formulat les universitats catalanes per a la seva implantació el proper curs 2006-07. 

El treball d'AQU Catalunya, mitjançant la Comissió específica d'Avaluació de Titulacions i Programes (ATP), ha consistit en l'establiment del procediment i la metodologia d'avaluació (en base a referents internacionals), així com dels criteris per seleccionar els experts que hi han participat. Posteriorment, l'ATP ha integrat els informes d'avaluació que, per a cada proposta, han emès els experts. Finalment, s'han lliurat aquests informes al DURSI, que és qui ha pres la decisió final sobre la implantació dels POP.

Les universitats han presentat 209 propostes de POP. Els resultats de les avaluacions d'AQU Catalunya per a aquestes propostes es recullen en la taula següent:

Àmbit Propostes POP % informes favorables
Humanitats 33 72,7
Socials 58 67,2
Experimentals 41 95,1
Salut 22 31,8
Tècnica 22 81,8
TOTAL 209 73,3