Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.3.2006

AQU Catalunya certifica l'activitat docent del professorat universitari

AQU Catalunya ha certificat l'activitat docent de 71 professors universitaris. La certificació o avaluació de l'activitat docent del professorat, a banda de reconèixer que el sol·licitant posseeix una carrera docent consolidada, és un dels requisits que poden establir les universitats en els concursos d'accés a les categories de professor agregat i catedràtic. També permet participar en programes de promoció del professorat de les universitats públiques catalanes.

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat, a través de la Comissió Específica per a l'Avaluació dels Mèrits i les Activitats Individuals, ha establert els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora de certificar i/o avaluar l'activitat docent del professorat.

La taula següent recull els resultats que, fins al moment, s'han donat en el procés de certificació de l'activitat docent: 

Any Sol·licituds Favorables Desfavorables
2004 8 8 -
2005 47 46 1
2006* 17 17 -
TOTAL 72 71 1

* Sol·licituds presentades i avaluades fins al 17-3-2006.

Les sol·licituds per a la certificació de l'informe de l'activitat docent es poden presentar durant tot l'any. Els resultats es notifiquen en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

La certificació o avaluació està dirigida al professorat que tingui l'acreditació de recerca i/o recerca avançada emesa per AQU Catalunya i al personal docent i investigador (PDI), funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes.