Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.3.2006

El Consell de Direcció aprova la Planificació d'activitats d'AQU Catalunya per al 2006

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha donat el vistiplau a la Planificació d'activitats 2006. Les principals actuacions previstes al pla, desglossades per àmbits d'actuació, són les següents:

   • En l'àmbit de l'avaluació de la qualitat, les noves avaluacions de programes oficials de postgrau, l'acreditació de títols propis/certificació d'adaptació a l'EEES, l'avaluació de les biblioteques, l'elaboració del nou informe anual d'avaluació i l'avaluació interna d'AQU Catalunya d'acord amb el model europeu ENQA. 
   • En l'àmbit de l'avaluació del professorat universitari, la continuació dels processos actuals d'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador i d'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada, i l'establiment i l'inici de les avaluacions dels mèrits de recerca i de gestió del professorat universitari.
   • En l'àmbit de la cooperació i de l'intercanvi, la cooperació entre comunitats autònomes en el marc de la red española de agencias de calidad universitaria, amb les agències europees en el marc de l'associació ENQA i per la coordinació amb les universitats catalanes.
   • En l'àmbit de la comunicació, promoció i publicacions, la celebració dels 10 anys d'agència catalana i el manteniment de la difusió de les activitats d'AQU Catalunya en els àmbits català, estatal i europeu.
   • En l'àmbit de la qualitat i funcionament de l'organització, l'aprovació del nou Codi ètic i la certificació del sistema intern de qualitat basat en la norma ISO 9002:2000.

El Consell de Direcció també ha aprovat el contingut de la Memòria d'activitats 2005.

06.03.28_ConsellDireccio

La reunió del Consell de Direcció va tenir lloc el dia 23 de març a la seu d'AQU Catalunya.