Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.4.2006

AQU Catalunya avaluarà el professorat de la Universitat Oberta de Catalunya

El president d'AQU Catalunya, el Dr. Antoni Serra Ramoneda, i la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, la Dra. Imma Tubella Casadevall, han signat el conveni mitjançant el qual es regularà l'avaluació del professorat contractat per la UOC. Es tracta del cinquè conveni d'aquestes característiques, després que AQU Catalunya hagi formalitzat acords amb la URL, la UVic, la UIC i la UAO-CEU.

L'objectiu d'aquests convenis és donar compliment a l'article 58 de la Llei d'universitats de Catalunya, el qual disposa que per a satisfer els requisits d'avaluació externa del seu professorat les universitats privades han de formalitzar convenis per al desenvolupament de la metodologia d'aquesta avaluació amb AQU Catalunya.

Les universitats privades que han signat conveni per a l'avaluació del seu professorat són les encarregades de recollir les sol·licituds del seu professorat i de fer-les arribar a AQU Catalunya. S'ha establert un únic període anual de presentació de sol·licituds, del 19 al 29 de juny. Un cop AQU Catalunya ha rebut les sol·licituds, la Comissió Mixta, --formada per membres de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca-- en base als criteris d'avaluació establerts, resoldrà les sol·licituds en un  termini màxim de sis mesos a partir de la data d'obertura de la convocatòria.

06.04.10_ConveniUOC

La rectora de la UOC i el president d'AQU Catalunya signen el conveni a partir del qual AQU Catalunya avaluarà el professorat contractat d'aquesta universitat.