Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.5.2006

Es resolen les sol·licituds corresponents a la primera convocatòria de 2006 d'emissió d'informes de professorat lector i professorat col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió dels informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la convocatòria oberta del 30 de gener al 10 de febrer de 2006. En total s'han rebut 508 sol·licituds, de les quals 305 han estat per a l'informe de professorat col·laborador i 203 per al de professorat lector.

Per categories, el 66% de les sol·licituds per a l'informe de professorat col·laborador s'han resolt favorablement, mentre que en el cas de les sol·licituds per a l'informe de professorat lector el percentatge de resolucions favorables ha estat del 53%.

Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:

COL·LABORADOR

Àmbit de coneixement TS TSR TF TD %F
Humanitats 55 0 42 13 76
Ciències Socials 82 1 40 41 49
Ciències 23 0 20 3 87
Ciències de la Vida 21 1 14 6 70
Ciències Mèdiques 26 0 13 13 50
Enginyeria i Arquitectura 98 3 70 25 74
TOTAL 305 5 199 101 66

LECTOR

Àmbit de coneixement TS TSR TF TD %F
Humanitats 41 0 21 20 51
Ciències Socials 72 0 27 45 38
Ciències 25 0 20 5 80
Ciències de la Vida 15 0 6 9 40
Ciències Mèdiques 23 1 12 10 55
Enginyeria i Arquitectura 27 1 20 6 77
TOTAL 203 2 106 95 53

En aquest sentit, s'ha publicat al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant el qual es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la primera convocatòria de 2006 que els informes han estat resolts. Les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF PDF Edicte de 27 d'abril de 2006, de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya