Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.5.2006

AQU Catalunya reflexiona sobre la millora del procés d'avaluació dels programes oficials de postgrau

AQU Catalunya ha dut a terme la metaavaluació del procés d'avaluació ex ante dels programes oficials de postgrau (POP) que es van presentar a finals de 2005 per a la seva implantació a partir del proper curs 2006-2007. L'objectiu d'aquesta reflexió de millora és reforçar l'objectivitat i la credibilitat de la propera avaluació. Així, les conclusions d'aquest procés s'han començat a aplicar en el disseny dels protocols i en les reunions de coordinació mantingudes per al pròxim procés d'avaluació dels POP.

En el procés de reflexió s'ha comptat amb l'assessorament del Dr. Ton Vroeijenstijn, un dels principals experts europeus en matèria d'avaluació i assegurament de la qualitat, que ha revisat documentació i ha mantingut reunions de treball amb el personal d'AQU Catalunya, els experts que van avaluar les propostes, els membres de la Comissió Específica per a l'Avaluació de les Titulacions i Programes (ATP), els vicerectors de les universitats i el director i el sotsdirector general d'Universitats.

De la reflexió, se n'han derivat conclusions adreçades a l'Administració, les universitats i l'Agència:

 1. Determinar clarament qui és responsable de cadascuna dels aspectes que conformen els POP (legal, administratiu i acadèmic).
 2. Elaborar coordinadament un protocol únic per a tot el procés de sol·licitud i avaluació.
 3. Disposar d'una normativa clara sobre aspectes administratius i legals que han resultat problemàtics en la primera avaluació:
    • En relació amb els màsters interuniversitaris, cal establir els requisits mínims per considerar un màster com a interuniversitari.
    • Pel que fa als títols amb directrius específiques, hi ha títols que tindran directrius pròpies i s'han presentat abans de la seva publicació.
    • Quant a la denominació, algunes propostes s'anomenen igual que algunes titulacions del segon cicle actual. Examinar les propostes per un grup d'experts de diferents àmbits, perquè l'avaluació descansi en el judici del grup.
 4. Reforçar la difusió de la informació i donar feedback a les universitats, per tal que el procés d'avaluació doni garanties de transparència i d'honestedat.