Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.7.2006

AQU Catalunya presenta la Guia per al disseny d'un perfil de formació: Enginyeria Química

Més de 60 professors han assistit a l'acte de presentació de la Guia per al disseny d'un perfil de formació: Enginyeria Química que AQU Catalunya ha organitzat amb l'objectiu de donar a conèixer la metodologia que cal seguir per dissenyar un perfil de formació en el cas d'una titulació científicotecnològica i d'oferir unes idees pràctiques per al disseny del pla d'estudis basat en competències professionals. Fruit del treball de tres anys en el marc del programa DISSENY, la guia també inclou les indicacions per implantar els crèdits europeus (ECTS) en titulacions experimentals i tecnològiques.

La Guia per al disseny d'un perfil de formació: Enginyeria Química consta de tres parts:  

      • Una reflexió inicial sobre el marc global de la reforma i el procés de convergència europeu i sobre els aspectes específics de la formació basada en competències (capítol 1) i sobre els aspectes específics de la formació en enginyeria química (capítol 2). 
      • El disseny d'una enquesta per tal de conèixer l'opinió d'ocupadors, professorat i graduats recents sobre quines competències cal assolir en la titulació, seguida d'una reflexió crítica per part d'una comissió sobre les respostes, i el disseny d'un perfil de competències genèric (capítol 3).
      • La redacció d'un document on es defineix un procediment de disseny del pla d'estudis d'una titulació adequat a un centre i universitat determinats (capítol 4).

El grup de treball l'han format representants de totes les universitats actualment amb titulacions d'Enginyeria Química (cicle llarg) o Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial (cicle curt): UB, UAB, UPC, URV, UdG i URL.

06.07.04_PresentacioGuiaQuimica

L'acte de presentació s'ha destinat al professorat de les titulacions de ciències experimentals i tecnològiques, especialment, als responsables del disseny dels plans d'estudis.