Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.7.2006

Convocatòria de distincions de qualitat al sistema universitari català

Amb motiu del seu desè aniversari, AQU Catalunya vol reconèixer la trajectòria de les universitats catalanes mitjançant l'atorgament de tres distincions de qualitat en les categories següents:

      • Distinció de qualitat a les polítiques d'assegurament de la qualitat.
      • Distinció de qualitat a l'adaptació de les titulacions a l'EEES.
      • Distinció de qualitat a la implantació de millores fruit dels processos d'avaluació institucional realitzats per AQU Catalunya.

Els responsables dels projectes que vulguin optar a aquestes distincions de qualitat, d'acord amb les bases de la convocatòria, hauran de preparar una memòria justificativa de les activitats que desenvolupen, d'entre cinc i quinze pàgines, que hauran de fer arribar a AQU Catalunya abans del 29 de setembre. 

El jurat, format per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat i presidit pel president d'AQU Catalunya, valorarà l'originalitat i la innovació del projecte, el nombre de participants en el projecte i l'impacte aconseguit.

Les distincions de qualitat d'AQU Catalunya, que volen ser alhora reconeixement i suport a l'activitat de les universitats en l'àmbit de la qualitat, tenen una dotació de 3.000 euros. El jurat es reserva la possibilitat d'atorgar un màxim d'un accèssit per categoria, en aquests casos amb una dotació de 1.000 euros. Aquestes distincions no són compatibles amb altres premis similars de qualitat universitària que s'hagin pogut atorgar abans de la publicació d'aquestes bases.

Els guardonats coneixeran la decisió del jurat en el moment del lliurament de les distincions, que tindrà lloc durant l'acte institucional de celebració dels 10 anys d'AQU Catalunya previst per al 31 d'octubre de 2006.