Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.7.2006

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2005

Mitjançant l'edició contínua de publicacions, AQU Catalunya dóna resposta a la voluntat de ser transparent i de fer arribar a la comunitat universitària els treballs i les actuacions que desenvolupa. Així, amb AQU Catalunya. Memòria d'activitats 2005, l'agència ret comptes a la societat de les activitats realitzades en aquest període. 

L'any 2005, en l'àmbit de la qualitat dels programes de formació, la prioritat va ser la preparació de la integració del sistema universitari català a l'Espai europeu d'educació superior, principalment, amb la segona edició del Pla pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES i la reforma estructural dels programes oficials de postgrau. Pel que fa a l'àmbit de professorat i recerca, van continuar els treballs d'avaluació del professorat com a pas previ per a la seva contractació per les universitats públiques, així com l'avaluació dels seus mèrits docents.

La Memòria d'activitats 2005 es distribueix en suport paper, entre altres, al Departament d'Educació i Universitats, a les universitats que formen part del sistema universitari català, al Parlament de Catalunya i a les agències autonòmiques i estatal.