Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.8.2006

AQU Catalunya promociona la participació d'estudiants en els processos d'avaluació

D'acord amb el Comunicat de Berlín i amb el previst al seu pla d'activitats, AQU Catalunya impulsa la participació dels estudiants en les avaluacions institucionals que realitza. Així, amb la col·laboració de la UAB i la UdL s'han impartit els cursos d'estiu Disseny dels plans d'estudis amb ulls d'estudiant i Curs d'avaluadors externs d'AQU Catalunya adreçat als estudiants, respectivament, després de l'experiència iniciada el curs passat a la UAB.

El curs Disseny dels plans d'estudis amb ulls d'estudiant (UAB, 17-21 de juliol) ha tingut com a objectiu dinamitzar la implicació directa dels alumnes en el disseny dels nous plans d'estudi que requereix l'EEES (centrat en la millora dels processos d'aprenentatge i en l'adquisició de competències professionals). L'han seguit 30 estudiants.   

La voluntat del Curs d'avaluadors externs de d'AQU Catalunya adreçat als estudiants (UdL, 10-13 de juliol) ha estat que els estudiants adquireixin les competències necessàries per actuar com avaluadors en els comitès d'avaluació externa que organitza AQU Catalunya. L'han seguit 18 estudiants d'arreu de Catalunya (10 de la UdL i 8 de la URV, la UB i la UPF).

Aquests cursos pretenen vincular els estudiants amb la seva formació i amb els projectes institucionals d'integració a l'EEES.