Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

22.8.2006

AQU Catalunya inicia el procés per a la seva avaluació d'acord amb el model europeu ENQA

D'acord amb el comunicat de Bergen i amb el previst al pla d'activitats 2006, AQU Catalunya impulsa la seva participació en el projecte desenvolupat per l'ENQA per a l'avaluació de les agències de qualitat europees.

Els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat a l'EEES de l'ENQA contenen un apartat específic per a les agències externes d'assegurament de la qualitat que pretén garantir que el professionalisme, la credibilitat i la integritat d'aquestes agències siguin notoris i transparents per a tots els estaments implicats en la qualitat de l'EEES; uns valors que han de permetre la possibilitat de comparar diferents agències i fer factible la necessària dimensió europea.

Segons aquest model, les agències de qualitat s'hauran de sotmetre a una avaluació cíclica cada cinc anys que, si resulta favorable, implicarà la seva inclusió en el registre europeu d'agències, el qual facilitarà la identificació d'agències professionals i fiables, tot millorant la credibilitat de la seva tasca i incrementant la confiança i el reconeixement mutu.

El procés d'avaluació consta d'una fase interna, que ha de dur a terme la pròpia agència, i d'una fase externa, en la qual un comitè independent i extern a l'agència, nomenat per l'ENQA, realitzarà l'avaluació. 

AQU Catalunya ha acordat amb l'ANECA dur a terme aquest procés de manera coordinada. En aquest sentit, les dues agències han treballat en l'elaboració i la redacció de la guia d'autoavaluació, aprovada per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya. Així, AQU Catalunya ha iniciat la fase d'autoavaluació, que es preveu conclogui a final d'any amb  l'aprovació de l'autoinforme per part de la CAQ, de manera que l'avaluació externa es pugui dur a terme a principi de 2007.