Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.9.2006

El proper 18 de setembre s'obre la segona convocatòria de 2006 per a l'emissió d'informes de professorat lector i professorat col·laborador

Del 18 al 29 de setembre tindrà lloc la segona convocatòria de 2006 per a la sol·licitud dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador per part de les universitats públiques catalanes. Els interessats poden registrar-se al portal Serveis i tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.cat365.net) per tal de fer les gestions telemàticament. Al web d'AQU Catalunya s'informa del procediment i la documentació que cal presentar per optar a aquests informes:

L'emissió de l'informe favorable o desfavorable es notificarà als interessats en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l'obertura de la convocatòria.